ANNOUNCEMENT TO THE SUPPLIER / CONTRACTOR


No Advertisment Notice For Now

NOTICE E-BIDDING

1 . PELAWAAN E-BIDDING UMP/BEND/EBID.SH/2017(14) TUTUP PADA 28 SEPTEMBER 2017Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-09-2017 hingga 28-09-2017

QUOTATION OF UP TO OVER RM20,000.00 to RM50,000.00

1 . UMP/BEND/SH(B)/2017(2) TUTUP PADA 03 OKTOBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 26-09-2017 hingga 03-10-2017
2 . UMP/JPI/SH/2017(14) TUTUP PADA 03 OKTOBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 26-09-2017 hingga 03-10-2017

TENDER NOTICE

1 . JUALAN TENDER UMP/PPH.T/2017(12) TUTUP PADA 05 OKTOBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 11-09-2017 hingga 08-10-2017

NOTICE QUOTATION


No Advertisment Notice For Now

NOTICE QUOTATION SUPPLY
1 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(8) TUTUP PADA 3 OKTOBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 15-09-2017 hingga 03-10-2017
2 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(9) TUTUP PADA 28 SEPTEMBER 2017Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-09-2017 hingga 28-09-2017
3 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/PPH/SH/2017(29), (30), (31) & (32)TUTUP PADA 28 SEPTEMBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-09-2017 hingga 28-09-2017
4 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/PPH/SH/2017(33)TUTUP PADA 03 OKTOBER 2017Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 25-09-2017 hingga 03-10-2017
5 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(10) TUTUP PADA 3 OKTOBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 25-09-2017 hingga 03-10-2017
6 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(11) TUTUP PADA 3 OKTOBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 25-09-2017 hingga 03-10-2017
7 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(12) TUTUP PADA 3 OKTOBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 25-09-2017 hingga 03-10-2017
8 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(13) TUTUP PADA 3 OKTOBER 2017Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 25-09-2017 hingga 03-10-2017

TABLE VIEW RATES

1 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(5) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 27-07-2017 hingga 26-09-2017
2 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(17) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 02-08-2017 hingga 01-10-2017
3 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(18) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 02-08-2017 hingga 01-10-2017
4 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (TENDER): UMP/PPH.T/2017(10) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 02-08-2017 hingga 01-10-2017
5 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/BEND/EBID.SH/2017(11) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 14-08-2017 hingga 13-10-2017
6 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (TENDER): UMP/BEND/EBID.T/2017(4)Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 14-08-2017 hingga 13-10-2017
7 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(19) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 16-08-2017 hingga 15-10-2017
8 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(20) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-09-2017 hingga 11-11-2017
9 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(21) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-09-2017 hingga 11-11-2017
10 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(6) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-09-2017 hingga 11-11-2017
11 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(7) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-09-2017 hingga 11-11-2017
12 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(22) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 21-09-2017 hingga 20-11-2017
13 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(23) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 21-09-2017 hingga 20-11-2017
14 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(24) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 21-09-2017 hingga 20-11-2017

TENDER RESULTS

1 . KEPUTUSAN RASMI TENDER BIL.2/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 13-07-2017 hingga 12-10-2017
2 . KEPUTUSAN RASMI TENDER BIL.3/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 13-07-2017 hingga 12-10-2017

OFFICIAL QUOTATION OF RESULTS

1 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.1/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 13-07-2017 hingga 12-10-2017
2 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.2/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 13-07-2017 hingga 12-10-2017
3 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.3/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 13-07-2017 hingga 12-10-2017
4 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA KHAS RASMI BIL.1 & BIL.2/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 13-07-2017 hingga 12-10-2017
5 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA KHAS RASMI BIL.3/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 13-07-2017 hingga 12-10-2017