ANNOUNCEMENT TO THE SUPPLIER / CONTRACTOR


No Advertisment Notice For Now

NOTICE E-BIDDING

1 . PELAWAAN E-BIDDING UMP/PPH/EBID.T/2017(4) TUTUP PADA 04 OKTOBER 2017Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 10-11-2017 hingga 04-12-2017
2 . PELAWAAN E-BIDDING UMP/BEND/EBID.T/2017(5) TUTUP PADA 21 NOVEMBER 2017Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 16-11-2017 hingga 21-11-2017

QUOTATION OF UP TO OVER RM20,000.00 to RM50,000.00


No Advertisment Notice For Now

TENDER NOTICE

1 . JUALAN TENDER UMP/BEND.T/2017(1) TUTUP PADA 21 NOVEMBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 26-10-2017 hingga 21-11-2017
2 . JUALAN TENDER UMP/PPH.T/2017(13) TUTUP PADA 11 DISEMBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 16-11-2017 hingga 20-11-2017

NOTICE QUOTATION


No Advertisment Notice For Now

NOTICE QUOTATION SUPPLY
1 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(25) TUTUP PADA 21 NOVEMBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 02-11-2017 hingga 21-11-2017
2 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(26) TUTUP PADA 28 NOVEMBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 10-11-2017 hingga 28-11-2017
3 . JUALAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2017(27) TUTUP PADA 5 DISEMBER 2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 14-11-2017 hingga 05-12-2017

TABLE VIEW RATES

1 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(22) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 21-09-2017 hingga 20-11-2017
2 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(23) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 21-09-2017 hingga 20-11-2017
3 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(24) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 21-09-2017 hingga 20-11-2017
4 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(8) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 05-10-2017 hingga 04-12-2017
5 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(9) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 05-10-2017 hingga 04-12-2017
6 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(10) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 05-10-2017 hingga 04-12-2017
7 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(12) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 05-10-2017 hingga 04-12-2017
8 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(13) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 05-10-2017 hingga 04-12-2017
9 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(14)Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-10-2017 hingga 11-12-2017
10 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(15) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-10-2017 hingga 11-12-2017
11 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(16) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-10-2017 hingga 11-12-2017
12 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(11) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 05-10-2017 hingga 04-12-2017
13 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(25) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
14 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(26) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
15 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(27) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
16 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(28) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
17 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(29) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
18 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(30) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
19 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(31) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
20 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(32) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
21 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(33) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
22 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(34) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
23 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(35) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
24 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(36) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
25 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(37) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
26 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(38) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
27 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(39) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
28 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(40) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
29 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(41) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
30 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (TENDER): UMP/PPH.T/2017(12)Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
31 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(17) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
32 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(18) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
33 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(19) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
34 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(20) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
35 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(21) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
36 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(22) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-10-2017 hingga 18-12-2017
37 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(42) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
38 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(43) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
39 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(44) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
40 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(45) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
41 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(46) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
42 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(47) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
43 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(48) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
44 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(49)Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
45 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(50) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
46 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/PPH/SH/2017(51) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 07-11-2017 hingga 06-01-2018
47 . 2017- JADUAL PAPARAN HARGA (SH): UMP/BEND/SH/2017(24) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 16-11-2017 hingga 15-01-2018

TENDER RESULTS


No Advertisment Notice For Now

OFFICIAL QUOTATION OF RESULTS

1 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.4/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 27-09-2017 hingga 26-12-2017
2 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.5/2017 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 27-09-2017 hingga 26-12-2017