PEMAKLUMAN KEPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS E-BIDDING


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

SEBUTHARGA JABATAN MELEBIHI RM20,000.00 SEHINGGA RM50,000.00

1 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/CTMS/SH.B/2019(1) TUTUP PADA 27 JUN 2019Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-06-2019 hingga 27-06-2019
2 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/FKMP/SH.B/2019(4) TUTUP PADA 27 JUN 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-06-2019 hingga 27-06-2019
3 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/PBMSK/SH.B/2019(1) TUTUP PADA 02 JULAI 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-06-2019 hingga 02-07-2019

NOTIS TENDER


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS SEBUT HARGA


NOTIS SEBUTHARGA PERKHIDMATAN
1 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/PPH/SH/2019(20) TUTUP PADA 04 JULAI 2019Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 26-06-2019 hingga 04-07-2019
2 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/PPH/SH/2019(21) TUTUP PADA 04 JULAI 2019Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 26-06-2019 hingga 04-07-2019

NOTIS PRA-KELAYAKAN TENDER


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

JADUAL PAPARAN HARGA

1 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/BEND/SH/2019(11) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
2 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/BEND/SH/2019(12)Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
3 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/BEND/SH/2019(13) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
4 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/BEND/SH/2019(14)Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
5 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/BEND/SH/2019(15) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
6 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/BEND/SH/2019(16) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
7 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (TENDER): UMP/BEND.T/2019(2) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
8 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/PPH/SH/2019(15) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
9 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/PPH/SH/2019(16) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
10 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/PPH/SH/2019(17) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
11 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (SEBUTHARGA): UMP/PPH/SH/2019(18) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-05-2019 hingga 23-07-2019
12 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (TENDER): UMP/PPH.T/2019(4) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-06-2019 hingga 11-08-2019
13 . 2019- JADUAL PAPARAN HARGA (TENDER): UMP/PPH.T/2019(5)Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-06-2019 hingga 11-08-2019

KEPUTUSAN TENDER


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI

1 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.1 & KHAS BIL.1 TAHUN 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 22-04-2019 hingga 21-07-2019