PEMAKLUMAN KEPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS E-BIDDING

1 . PELAWAAN SEBUTHARGA EBIDDING UMP/BEND/EBID.T/2019(7) TUTUP PADA 3 OKTOBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 12-09-2019 hingga 03-10-2019
2 . PELAWAAN SEBUTHARGA EBIDDING UMP/BEND/EBID.SH/2019(17) TUTUP PADA 24 SEPTEMBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 17-09-2019 hingga 24-09-2019
3 . PELAWAAN SEBUTHARGA EBIDDING UMP/BEND/EBID.SH/2019(18) TUTUP PADA 24 SEPTEMBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 17-09-2019 hingga 24-09-2019
4 . PELAWAAN SEBUTHARGA EBIDDING UMP/BEND/EBID/SH.B/2019(23) TUTUP PADA 24 SEPTEMBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 17-09-2019 hingga 24-09-2019
5 . PELAWAAN SEBUTHARGA EBIDDING UMP/BEND/EBID.SH/2019(19) & (20) TUTUP PADA 26 SEPTEMBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-09-2019 hingga 26-09-2019
6 . PELAWAAN TENDER EBIDDING UMP/BEND/EBID.T/2019(8) TUTUP PADA 10 OKTOBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-09-2019 hingga 10-10-2019
7 . PELAWAAN SEBUTHARGA EBIDDING UMP/PPH/EBID.SH/2019(10) TUTUP PADA 1 OKTOBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-09-2019 hingga 01-10-2019

NOTIS TENDER


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS SEBUT HARGA KERJA

1 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/PPH/SH/2019(29) TUTUP PADA 24 SEPTEMBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 17-09-2019 hingga 24-09-2019
2 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/PPH/SH/2019(30) , (31) & (32) TUTUP PADA 1 OKTOBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 24-09-2019 hingga 01-10-2019

NOTIS SEBUT HARGA BEKALAN


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS SEBUTHARGA PERKHIDMATAN

1 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2019(34) TUTUP PADA 30 SEPTEMBER 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 23-09-2019 hingga 30-09-2019

SEBUTHARGA JABATAN MELEBIHI RM20,000.00 SEHINGGA RM50,000.00


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS PRA-KELAYAKAN TENDER


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

JADUAL PAPARAN HARGA


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

KEPUTUSAN TENDER

1 . KEPUTUSAN TENDER RASMI BIL.1 TAHUN 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 27-06-2019 hingga 26-09-2019
2 . KEPUTUSAN TENDER RASMI BIL.2 TAHUN 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 03-09-2019 hingga 02-12-2019

KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI

1 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.2 TAHUN 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 27-06-2019 hingga 26-09-2019
2 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.3 TAHUN 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 27-06-2019 hingga 26-09-2019
3 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.4 TAHUN 2019 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 03-09-2019 hingga 02-12-2019