PEMAKLUMAN KEPADA PEMBEKAL/KONTRAKTOR


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS E-BIDDING

1 . PELAWAAN SEBUTHARGA B- EBIDDING UMP/BEND/EBID/SH.B/2021(2) TUTUP PADA 2 MAC 2021 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 17-02-2021 hingga 02-03-2021
2 . PELAWAAN SEBUTHARGA EBIDDING UMP/BEND/EBID.SH/2021(1) TUTUP PADA 4 MAC 2021 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 17-02-2021 hingga 04-03-2021
3 . PELAWAAN SEBUTHARGA EBIDDING UMP/BEND/EBID.SH/2021(2) TUTUP PADA 9 MAC 2021Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 22-02-2021 hingga 09-03-2021

NOTIS TENDER


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS SEBUT HARGA KERJA


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS SEBUT HARGA BEKALAN


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS SEBUTHARGA PERKHIDMATAN

1 . PELAWAAN SEBUTHARGA UMP/BEND/SH/2021(2) TUTUP PADA 23 MAC 2021Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 22-02-2021 hingga 23-03-2021

SEBUTHARGA JABATAN MELEBIHI RM20,000.00 SEHINGGA RM50,000.00


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

NOTIS PRA-KELAYAKAN TENDER


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini

JADUAL PAPARAN HARGA

1 . JADUAL PAPARAN HARGA UMP/BEND/SH/2021(1) Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 15-02-2021 hingga 11-03-2021

KEPUTUSAN TENDER

1 . KEPUTUSAN TENDER RASMI BIL.3 TAHUN 2020 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-01-2021 hingga 18-04-2021

KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI

1 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA KHAS RASMI BIL.5 TAHUN 2020 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-01-2021 hingga 18-04-2021
2 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.4 TAHUN 2020 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-01-2021 hingga 18-04-2021
3 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.5 TAHUN 2020 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 19-01-2021 hingga 18-04-2021
4 . KEPUTUSAN SEBUTHARGA RASMI BIL.6 TAHUN 2020 Edit
Muat turun dokumen
Paparan dari 25-01-2021 hingga 23-04-2021

REQUEST FOR PROPOSAL


Tiada Iklan Notis Buat Masa Ini